header

Rozhodčí

Požární sport – rozhodčí-instruktoři

Odbornou přípravu k  získání a prodloužení kvalifikačního stupně rozhodčí požárního sportu v  územním obvodu HZS kraje organizuje ředitel HZS kraje. Na odborné přípravě rozhodčích se mohou podílet zaměstnanci a členové jednotek PO a členové občanských sdružení. Lektorem a členem zkušební komise musí být rozhodčí-instruktor. Rozhodčí-instruktor je oprávněn vystavit kvalifikační průkaz rozhodčího požárního sportu nebo prodloužit jeho platnost a potvrdit v něm splnění stanovených podmínek pro kvalifikační stupeň rozhodčí.

Odborná příprava k  získání a prodloužení kvalifikačního stupně rozhodčí-instruktor se provádí ve specializačních kurzech ve vzdělávacích zařízeních MV-GŘ HZS ČR, případně na sportovních soustředěních, dle osnov vydaných tímto generálním ředitelstvím. Dokladem o úspěšném ukončení kurzu je potvrzení o absolvování kurzu a vydání nebo prodloužení platnosti kvalifikačního průkazu rozhodčího-instruktora požárního sportu. Uvedený doklad byl vystaven příslušníkům HZS ČR, zaměstnancům HZS podniků a členům občanských sdružení uvedeným v seznamu, který bude průběžně aktualizován.


Pravidla požárního sportu vydaná pokynem č. 26/2007