header

Odborná rada velitelů

..Odborná rada velitelů:

   Jméno:                     Adresa:                 Telefon:

Holemý Václav – vedoucí ORV

Pořešín 39, Kaplice 382 41

723 432 707

Novák Václav – vedoucí sekce rozhodčích

Plešivec 354, Č.Krumlov 381 01

603 970 668

Bandík Ondřej

Jaroměř 48, Malonty

607 701 258

Hešík František

D.Dvořiště 115, 382 72

380 324 342

Marek Jaromír

Prost.Svince 16, Velešín 382 32

602 161 159

Krenauer Alfréd

Nové Hrady 449,373 33

602 482 674

Goldfinger Michal

Netřebice 167, Velešín 382 32

720 584 345

Skřivánek Petr

Sídliště 461, Velešín 382 32

724 826 717

Šafránek Karel

Besednice, 382 81

728 927 643

Vittek Jan

Holubov 247, Křemže 382 03

724 066 386

Kudláček Roman

Holubov 219, Křemže 382 03

720 446 777

Plánský Jan

Rájov 14, Č.K 381 01

606 140 234

Plánský František

Lhotka 11, Křemže 382 03

607 100 997Plán práce odborné rady velitelů okresu Český Krumlov na rok 2013

Jaro 2013

 1. zhodnocení soutěží v minulém roce
 2. zabezpečení okrskových kol
 3. příprava okresního kola soutěže PS+rozhodčí a tech. četa
 4. kalendář soutěží okresu Č.K. - pohárové soutěže
 5. VC okresu Č.K.
 6. pravidla VC okresu Č.K, 2013
 7. zajištění rozhodčích na krajskou soutěž PS – muži, ženy - Tábor
 8. odborná příprava rozhodčích
 9. školení – motorové pily
 10. různé

Podzim 2013

 1. zhodnocení okresního kola soutěže PS
 2. zhodnocení krajské soutěže
 3. zhodnocení pohárových soutěží okresu
 4. zhodnocení odborné přípravy
 5. stejnokrojový předpis – dbát na dodržování ve Sborech
 6. napomáhat SDH při pořádání memoriálů a pohárových soutěží
 7. plánpráce na rok 2014
 8. kalendář soutěží na rok 2014
 9. různé

Zasedání odborné rady velitelů OSH Český Krumlov je možné v mimořádných případech svolat i mimo plán práce. Rovněž je možné v uvedeném plánu některé body doplnit nebo přesunout nebo vypustit.


Plán práce odborné rady velitelů okresu Český Krumlov na rok 2011

Jaro 2011

 1. zhodnocení soutěží v minulém roce
 2. zabezpečení okrskových kol
 3. příprava okresního kola soutěže PS+rozhodčí a tech. četa
 4. kalendář soutěží okresu Č.K. - pohárové soutěže
 5. VC okresu Č.K.
 6. pravidla VC okresu Č.K,
 7. zajištění rozhodčích na krajskou soutěž PS – muži, ženy - Písek
 8. odborná příprava rozhodčích
 9. získávání odznaku hasič I.-III. stupeň, strojník, preventista
 10. různé

Podzim 2011

 1. zhodnocení okresního kola soutěže PS
 2. zhodnocení krajské soutěže
 3. zhodnocení pohárových soutěží okresu
 4. zhodnocení odborné přípravy
 5. stejnokrojový předpis – dbát na dodržování ve Sborech
 6. napomáhat SDH při pořádání memoriálů a pohárových soutěží
 7. plánpráce na rok 2012
 8. kalendář soutěží na rok 2012
 9. různé

Zasedání odborné rady velitelů OSH Český Krumlov je možné v mimořádných případech svolat i mimo Plán práce. Rovněž je možné v uvedeném plánu některé body doplnit nebo vypustit.


Plán práce odborné rady velitelů okresu Český Krumlov na rok 2010

Jaro 2010

 1. zabezpečeníokrskových kol PS
 2. příprava okresního kola soutěže PS
 3. pohárovésoutěže – VC okresu Český Krumlov –projednat pravidla soutěže
 4. zajištěnírozhodčích a technické čety pro okresní soutěž – Kaplice
 5. zajištěnírozhodčích – krajská soutěž –JH
 6. odbornápříprava rozhodčích PS
 7. spolupráce s územním odborem HZS
 8. získáváníodznaku Hasič I. – III. stupně a Strojník
 9. různé

Podzim 2010

 1. zhodnoceníokresního kola soutěže PS
 2. zhodnoceníkrajské soutěže
 3. zhodnocenípohárových soutěží okresu
 4. zhodnoceníodborné přípravy
 5. stejnokrojovýpředpis – dbát na dodržováníve Sborech
 6. napomáhatSDH při pořádání memoriálů a pohárových soutěží
 7. plánpráce na rok 2011
 8. kalendář soutěží na rok 2011
 9. různé

Zasedání odborné rady velitelů OSH Český Krumlov je možné v mimořádných případech svolat i mimo Plán práce. Rovněž je možné v uvedeném plánu některé body doplnit nebo vypustit.