Kontakty OSH

Jméno Příjmení Funkce Pevná Mobil e-mail
Jaromír MAREK Starosta OSH  Zam.: 386 706 488     602 161 159   Jaromir.Marek@seznam.cz   jamarek@vez.cbu.justice.cz
Václav HOLEMÝ Vedoucí OR velitelů  Náměstek starosty  Domů: 380 323 047     723 432 707   vaclav.holemy@seznam.cz
Jarmila TYKALOVÁ Náměstek starosty        724 273 960   J.Tykalova@seznam.cz
Josef FLEISCHMANN Náměstek starosty  Domů: 380 312 020     724 273 960   Josef.Fleischmann@seznam.cz
Jan VITEK Zabezpečení vyznamenání OSH  Domů: 380 741 341     724 066 386   johanvitek@seznam.cz
Jana MARADOVÁ Sekretariát OSH        724 093 189   OSH.maradova@seznam.cz